Kurs ratownika wodnego + KURS KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TRZYSTOPNIOWY KURS RATOWNICZY 

I stopień:

MŁODSZY RATOWNIK 

Kurs trwa18 godzin i daje przygotowanie do pracy w charakterze młodszego ratownika.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • uczestnicy szkolenia muszą obowiązkowo posiadać podstawowe umiejętności pływania
 • uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończony 12-ty rok życia.

Po ukończeniu I stopnia kursu uczestnik otrzymuje:

 1. tytuł MŁODSZEGO RATOWNIKA

 II stopień:

RATOWNIK WODNY

Kurs trwa 18 godzin, upoważnia do pracy niezarobkowej jako RATOWNIK.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • uczestnicy szkolenia muszą obowiązkowo posiadać bardzo dobre umiejętności pływania
 • uczestnicy szkolenia muszą mieć ukończony 18-ty rok życia.

Tytuł Ratownika Wodnego upoważnia do pracy niezarobkowej jako ratownik

Po ukończeniu II stopnia kursu uczestnik otrzymuje:

 1. tytuł RATOWNIKA WODNEGO

 III stopień (zawodowy):

RATOWNIK WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH oraz RATOWNIK PŁYWALNI

Kurs trwa 27 godzin i kończy się egzaminem państwowym.

Egzamin Państwowy

Tytuł Ratownika Wód Śródlądowych i Ratownika Pływalni upoważnia do samodzielnej pracy zarobkowej  na ww. obiektach wodnych po uzyskaniu Dyplomu KPP

Po ukończeniu III stopnia kursu uczestnik otrzymuje:

 1. tytuł RATOWNIKA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH
 2. tytuł RATOWNIKA PŁYWALNI

KURS KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna)

Kurs trwa 66 godzin (łącznie z egzaminem), daje uprawnienia państwowe

Po zakończeniu uczestnicy otrzymują dyplomy KPP umożliwiające podjęcie pracy w charakterze ratownika wodnego oraz w innych służbach.

 

Terminy:

System

Terminy

poranny
zajęcia codziennie
w dni powszednie w godz. 9:00-15:00
16.08.2017 – 30.08.2017

11.09.2017 – 25.09.2017

 

 

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkloleniu wynosi 3.460 zł

Kurs Ratownika Wodnego trwa 129 godzin.

Cena kursu obejmuje:

 • udział w zajęciach dydaktycznych
 • materiały szkoleniowe i informacyjne
 • zakwaterowanie
 • wyżywienie

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym CEDOZ w Świętej Lipce na Mazurach.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie.