Kurs na Sternika Motorowodnego

Kurs trwa 22 godziny i jest zakończony egzaminem państwowym – wliczonym w cenę szkolenia.

Pozytywnie zdany egzamin umożliwia uzyskanie patentu motorowodnego, który upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych i innego sprzętu pływającego po wodach śródlądowych i przybrzeżnych wodach morskich bez ograniczeń mocy silnika. Podczas tego kursu istnieje możliwość na zrobienie licencji do holowania narciarza.